IJK 2013 en Nazareto, Israelo

Bonvenon al...


.MMMMM?  MMMMMM +MMMMM   .MMMMM,                      
.MMMMM=  MMMMMM =MMMMM   7MMMMM                       
 MMMMM,  MMMMMM :MMMMM   MMMMM         .MMMMMMM   MMMMMMMMMM  
 MMMMM.  MMMMMM .MMMMM  MMMMMM        .MMMMMMMMMM.  MMMMMMMMMMMM?. 
 MMMMM  8MMMMM  MMMMM...MMMMMM         MMMMMN    MMMMM  MMMMM. 
 MMMMM  7MMMMM  MMMMMMMMMMMMI.   ==. ,IMMM MMMMMMMMMMM? .MMMMM.  $MMMM=.
 MMMMM  7MMMMM  MMMMMMMMMMMM   MMMMMMMMM~.?MMMMMMMMMMMMM ZMMMMM. $MMMMM7.
 MMMMM  7MMMMM  MMMMMM,MMMMMM   MMMMMMMMM 8MMMMM. .MMMMM. MMMMMMMMMMMMM..
 MMMMM  DMMMMM .MMMMM  MMMMMM. .      ~MMMMN  MMMMM.  .7MO OMMMMM 
.MMMMM  MMMMM$ :MMMMM  .MMMMMM       .MMMMM  OMMMMM    $MMMMMM. 
:MMMMM. $MMMMM  =MMMMM  ?MMMMMM.       MMMMMMMMMMMM  MMMMMMMMM=  
?MMMMM. MMMMMMN  +MMMMM   ZMMMMM=        .MMMMMMMM    MMMMMM    
     MMMMM                                 
     . M$                                  

69-a Internacia Junulara Kongreso de TEJO

19–26 • aŭgusto • 2013


Mondaj demandoj – Esperplenaj respondoj:
socio, medio, ekonomio


Biciklu tra evoluiĝanta reto de padoj kaj partoprenu la debaton pri verdaj kaj amikaj solvoj por la defioj de urba transporto; Flosu kune en la plej malalta loko en la mondo kaj parolu pri daŭripovaj fontoj de energio; Vizitu rubaĵmonton produktantan gason kaj eksciu kial reciklado ne estas La Solvo; Marŝu en antikvaj stratoj kaj spertu kunvivon en mult-kultura socio.

Aliĝu al interŝanĝo de ideoj pri la IJK: pri-ijk@yahoogroups.com .


Novaĵoj

2013–09–16  Iom da statistikoj: partoprenis 80 personoj el 17 landoj, kaj la plej juna partoprenanto de IJK havis 1.5 jarojn. La plej grandaj grupoj estis: Israelo (27), Rusio (10), Brazilo (6) kaj Pollando (6). 46% de la partoprenantoj elektis manĝi vegetare, kaj pliaj 14% vegane. Plej malalta punkto atingita: −427 metroj relative al marnivelo.

2013–08–27  La 69-a IJK finiĝis. Koran dankon al ĉiuj kiuj partoprenis, kaj ĝis revido venontjare en Brazilo!

Oficiala komuna foto fare de Sophia Slonim

2013–08–18  Grava informo: la IJK ne plu okazos en la antaŭe planita ejo, sed en alia loko, kiu nomiĝas “Lernejo Tawfiq Ziad”. Por atingi ĝin, marŝu laŭ strato Paulus Ha-Ŝiŝi ĝis strato Al-Ŭadi Al-Ĝaŭani – estas la strato kiu kondukas al la franca kaj brita hospitaloj. Post 70 metroj vi trovos haltejon de buso 5, kiu alvenas ĉiun duonhoron; veturu per ĝi 6 staciojn (kosto 4.80 ₪) kaj eliru ĉe regiono Ŝenler, strato 5046. La veturo daŭras inter 6 kaj 10 minutoj. Unua buso estas je 6:10, la lasta je 19:40. Koordinatoj de la nova ejo: 32.702175,35.286954. Vidu la mapon.

2013–08–16  La programo de IJK en via gugla kalendaro kaj sekve ankaŭ en poŝtelefono: aldonu ĝin irante al la paĝo http://tinyurl.com/ijk-programo (vi devas esti ensalutinta al via Google-konto). Se vi ne uzas la ilojn de Google, vi tamen povas havi la programon, kvankam en iom malpli komforta formo, irante al http://tinyurl.com/ijk-programo1.

2013–08–11  La ministro de turismo, Uzi Landaŭ, gratulas la kongreson.

2013–08–01  La striko en la ministerio finiĝis!! Nun ni esperu ke ĉiuj bezonantoj je vizo rapide ĝin havos.

2013–07–31  Karaj partoprenantoj, kun bedaŭro ni liveras la informon ke iujn el la kostoj de la kongreso ni devis iomete altigi. Ni provis eviti tiun ĉi paŝon ĝis la plej lasta momento, sed la daŭre falanta kurzo de eŭro kompare al la siklo (la loka valuto en kiu ni pagas la provizantojn) simple ne lasis alian eblecon. Ni petas vian pardonon kaj esperas ke vi kun komprenemo akceptos tion.

2013–07–19  Ne plu restis liberaj litoj en la hoteleto; sed vi daŭre povas elekti loĝi sur matraco aŭ en propra tendo. Alikaze, se vi preferas la komforton de ĉambro, vi povas kontroli mem en la pluraj gastejoj kiuj troviĝas je piedira distanco for de la kongresejo.

2013–07–10  Detala plano de la antaŭkongreso estas preta! Informiĝu pri ĝi kaj aliĝu en la paĝo "ekskursoj".

2013–06–24  Atentu: okazas striko de laboristoj de la ministerio pri eksteraj aferoj, en ĉiuj konsulejoj de Israelo en la mondo. Ili nek akceptas vizitojn nek traktas vizo–petojn. Ni estas serĉantaj la solvojn por elturniĝi el la situacio.

2013–06–17  Bedaŭrinde, la planita ekskluziva koncerto de SUPERNOVA ne povos okazi. Kompense, vin atendos pluraj koncertoj de lokaj bandoj, en plej diversaj stiloj, kaj per por vi verŝajne tre nekutimaj muzikiloj.

2013–05–26  disponigos siajn T-ĉemizojn dum la kongreso; antaŭmendu se vi volas certigi haveblecon de via mezuro. Cetere, estos eble aĉeti ankaŭ la mojosajn T-ĉemizojn de :)

2013–05–21  La 2a aliĝperiodo, kun ankoraŭ favoraj prezoj, finiĝas post 10 tagoj. Rapidu, ne prokrastu, certigu vian pladon kaj lokon en la lito!! Kaj memoru ke niaj kameletoj estas tre sensivaj.

2013–05–18  Se vi volas scii kiujn vi povos renkonti dum la IJK, jen la listo de aliĝintoj.

2013–04–30  Iom-po-iom konkretiĝas la planoj por antaŭ– kaj postkongresoj. Vidu la proponatajn vizitindaĵojn ĉe la paĝo "ekskursoj". La antaŭkongreso komenciĝos 15-an de aŭgusto kaj daŭros ĝis 19-a tagmeze (poste ni komune vojaĝos al la urbo de IJK). La postkongreso komenciĝos 26-an de aŭgusto: el la IJK-ejo al la Morta maro kaj pli suden. Aventeremuloj povos viziti ankaŭ Jordanion.

2013–04–12  Ĉi-jara IJK nun havas sian propran emblemon! Vidu tuj dekstre. Ĝi enhavas skribaĵon en 3 lingvoj: Esperanto, la hebrea kaj la araba.

2013–04–02  Bonega informo por fruemuloj: la unua – plej favora – aliĝperiodo por la IJK plilongigita ĝis 10a de aprilo.

2013–03–14  Ni gratulas al ĉiuj 6 gajnintoj de la ĉi-jara konkurso “Partoprenu IJK-n” kaj ĝojas ke TEJO sukcesis subvencii tiom multajn gejunulojn ĉi tiun fojon!

2013–03–10  Haveblas la aliĝilo! Ne hezitu, unua aliĝperiodo daŭros ĝis 2a de aprilo. Jen vidu la kotiztabelon kaj kie dormi dum la IJK.

2013–02–29  Ĉu vi pensis ke busoj estas la sola maniero iri de loko al loko? Eraras vi! Legu pli en la sekcio "transporto". Krome, estis preparita kolekto de pluraj atentindaĵoj rilataj al la praktika flanko de la vojaĝo, ĉe "utile".

2013–02–15  Kun tipa mediteranea prokrasto, ni finfine aperigas la retejon de la IJK! Jam estas en ĝi multaj informoj, kaj kromaj aldoniĝos po-iom. Ni ankoraŭ prilaboras la lastajn financajn detalojn — tre baldaŭ aperos la kotiztabelo kaj la aliĝilo.Facebook

Certaj piktogramoj preparitaj far dryicons.com