IJK 2013 en Nazareto, Israelo

Gratulo de la israela ministro de turismo, d-ro Uzi Landaŭ

Karaj kongresanoj kaj gastoj,

Bonvenon al Israelo, saluton *!

Mi ĝojas kaj fieras gratuli vin sojle de la 69-a Internacia Junulara Kongreso de Esperanto, kiu okazas en la urbo Nazareto en Israelo.

Vi elektis alveni al Israelo, en la koro de la mezoriento, en periodo kiam la tuta regiono skuiĝas kaj brulas, en tagoj kiam necerteco ekregas la landojn de la regiono.

La nuna realo instruas nin pri la graveco de komuna lingvo, kaj de komunikiĝado inter individuoj, grupoj kaj ŝtatoj. Tio, por mi, estas la grandega valoro de Esperanto.

Esperanto portas vizion de unu lingvo por multaj popoloj, progresigo de komunikiĝo kaj interkompreniĝado; ĝia fundamenta vizio estas trans-kultura, trans-lima kaj trans-perioda.

La belaĵo en Esperanto estas ke ne temas nur pri teknika afero, sed pri esenco: la interkomunikiĝo estigas kanalon por homa rekteco, kio estas interhoma varmo, tiom grava por evoluigo kaj plifortigo de rilatoj inter homoj kaj nacioj, kaj tiu ĉi planlingvo celas interponti breĉojn de komunikiĝo en nia mondo, por proksimigi nin unu al la alia, cele al interkompreniĝo kaj Paco.

Mi kredas, ke la fakto, ke ekzistas tiuj, kiuj pretas aktive klopodi kaj lerni novan lingvon – povas instrui nin pri ilia respekto al aliuloj, pri la povo kompreni sian ĉirkaŭaĵon, pri ilia elekto de respekto kaj kundivido, kaj pri ties lukto por pli bona mondo.

En certa grado, la elekto pri Israelo – kaj ja pri Nazareto – por okazigi la jaran Kongreson estas simbola. Civitanoj de Israelo alvenis al ĝi el ĉiuj mondopartoj – miksaĵo de kulturoj, lingvoj, religioj, manĝaĵoj, sonoj kaj kutimoj. Malgraŭ la diverseco kaj la breĉoj kiuj karakterizis la komencon de la vojo – la israelanoj sukcesis transponti la breĉojn kaj krei novan kulturan lingvon, se vi volas, "israelan" lingvon.

La povo superi komunikajn breĉojn sukcesis krei, ene de la skuiĝo de la mezoriento, ŝtaton kun suvereno de leĝo, ŝtaton kiu estas insulo de stabilo kaj demokratio, kiu baziĝas je valoroj de respekto al homo kaj ties libero, egaleco inter seksoj kaj religia libero, libero de sin-esprimado kaj komunikiĝo, kiel vi mem konstatos dum via restado ĉi tie.

Pro tiuj valoroj, kiuj gvidadas nin, ni altestimas vian determinon krei komunan grundon per Esperanto, kaj ni kredas ke tio estas paŝo en grava vojo: la vojo al kompreno, kunlaboro inter homoj, popoloj kaj ŝtatoj.

La ministerio de turismo ĝojos esti je via dispono dum via restado en Israelo, kiel ankaŭ poste.

Mi deziras al vi sukcesan kaj fruktodonan kongreson.

Estu benataj!

Sincere,

d-ro Uzi Landaŭ


* Tiu ĉi vorto aperis en Esperanto en la hebrelingva originalo.

[ בעברית ]