IJK 2013 en Nazareto, Israelo

Kotiztabelo kaj Kostoj

Por aliĝi al la IJK bonvole plenigu la retan aliĝilon kaj antaŭpagu. Vian program-kotizon difinas la lando en kiu vi loĝas, via aĝo je 19a de aŭgusto, kaj la aliĝo-periodo. Atentu ke la aliĝo-periodo estas kalkulata laŭ la efektiva dato de via antaŭpago. (Farante antaŭpagon helpe de peranto nepre petu konfirmilon kun dato.) La minimuma antaŭpago de 15 € ne estas redonebla sed transdoneblas al alia persono, per sciigo al la LKK. Vi ne devas legi la tutan tiun ĉi paĝon, ĉar la aliĝilo kalkulos la kotizojn por vi.


  A B C
Dato de aliĝo 12–19 20–29 30+ 12–19 20–29 30+ 12–19 20–29 30+
ĝis 02-04-2013 35 45 60 20 30 40 10 15 25
ĝis 31-05-2013 40 50 65 25 35 45 15 20 30
ĝis 31-07-2013 55 65 80 35 45 55 25 30 40
poste (surloke) 75 85 100 50 60 70 40 45 55

La aĝo estas konsiderata ekde naskiĝo ĝis la 19.08.2013. Infanoj ĝis la aĝo de 12 jaroj ricevas rabaton de 100%, do ĝuas la programon senpage :)  Super la aĝo de 40 por ĉiu kroma vivjaro aldoniĝas 1 eŭro. Tiuj kiuj ne estas individuaj membroj de TEJO aŭ UEA, krompagos 25 € (A–landanoj), 20 € (B–landanoj), 15 € (C–landanoj).

Partatempaj partoprenantoj pagas la koncernan programkotizon / 5 × tagoj.

Rabatoj pro kontribuoj al la programo: −5 €, −10 € aŭ −15 €, laŭ interkonsento kun la organizantoj. Rabatoj pro helpo kun mastrumado de la kongreso: interkonsente laŭ la specifa kazo.

Landkategorioj:

Pagmanieroj:

Pagu al la UEA-konto "ijkb-b", unu el la bankaj kontoj de UEA, aŭ la PayPal-konto kredite al financoj ҩ co.uea.org (vidu kiel transpagi al UEA). Ĉiam indiku la celon de la pago: “IJK 2013 via(j) nomo(j)”! Vi povas uzi ankaŭ la helpon de kotizperantoj.

Ekskursoj

Ekskursa tago dum la IJK: 25 €.

Antaŭ- kaj post-kongresaj ekskursoj estas pagendaj aparte (antaŭkongresa rekte al la gvidanto, postkongresa al la akceptejo dum la IJK). Informojn pri la kostoj kaj pri la vojaĝplanoj vidu ĉe la paĝo “Ekskursoj”.

Loĝeblecoj

   por tuta IJK   po nokto
 (por partatempa partopreno) 
Hoteleto:  
    ĉambro kun 4 litoj 110 € 22 €
    ĉambro kun 3 litoj 130 € 26 €
    ĉambro kun 2 litoj 170 € 34 €
Amasejo: 040 € 08 €
    kroma matraco 010 €  
Tendo: 020 € 04 €
Memzorge:   000 € !   00 € !

Eblas tranokti en la ejo jam ekde la 16a de aŭgusto, bonvole anonciĝu antaŭe. (Post la IJK ne estas ebleco resti en la ejo, ĉar necesas liberigi ĝin por la komenco de la lerno-jaro.) Infanoj ĝis la aĝo de 5 jaroj — senpage.

Manĝprovizo

Servo de manĝoj okazos ek de vespermanĝo la 19an de aŭgusto ĝis matenmanĝo la 26an de aŭgusto. Eblas elekti aparte inter la 3 manĝoj tage. Haveblos vegetara kaj vegana opcioj; dum la tagmanĝo ankaŭ vianda (kontraŭ aldona pago). Posttagmeze kaj ĝis la nokto memzorgantoj kaj aliaj dezirantoj povos uzi la ekipitan kuirejon.

   por tuta IJK   po tago
 (por partatempa partopreno) 
Matenmanĝoj 24 € 4 €
Tagmanĝoj 48 € 8 €
      vianda krompago 12 € 2 €
Vespermanĝoj 36 € 6 €

Invitletero

Ni klopodas helpi al ĉiu kiu bezonas vizon. Kontaktu nin frue se por akiri vizon estas necesa al vi invitletero. Kromkosto de invitletero: 5 €.