IJK 2013 en Nazareto, Israelo

Loĝeblecoj

Dum la IJK ne necesas dormi, sed se vi insistas, eblas elekti inter kelkaj manieroj. Dezirantoj povos tranokti samloke ankaŭ kelkajn tagojn antaŭ la komenciĝo de la kongreso, kontraŭ la sama prezo, sed bonvole antaŭsciigu la LKK-n pri tia via deziro. Post la IJK eblos tranokti nur en la hoteleto je ĝiaj ordinaraj prezoj kaj malkutima kvieteco (la ejon mem necesos liberigi por la komenco de la lerno-jaro). Ni zorgos disdividi la dormo-lokojn tiamaniere ke bruaj ebriaj malfruemuloj kaj diboĉuloj ne ĝenu tiujn kiuj ŝatas dormi frue (ve, kaj maltrafi ĉiujn noktajn okazaĵojn..?) — indiku sur la aliĝilo ĉu vi estas malnoktemulo aŭ ne.

Amasloĝejo

Granda sport-salono en la suba etaĝo de la konstruaĵo. Estos provizitaj matracoj (je dikeco de ĉirkaŭ 5 cm); kunportu viajn proprajn litotukojn kaj kusenon. Tamen memoru ke la vetero estas tre varma somere, sekve vi ne bezonas dikan kovrilon. Dormosako (por sento de remburiteco) estas rekomendita. Vi povos ankaŭ peti aldonan matracon, kontraŭ malgranda krompago — en la aliĝilo tio estas indikita kiel «amasluksejo».

foto de la amasloĝejo

Hoteleto

Haveblas limigita kvanto de 4–, 3– kaj 2–lokaj ĉambroj, kun ĉio necesa provizita: lito, ŝranko, duŝejo, telefono, privataj elektringoj. Memoru: TEJO protektas vin; por detaloj bonvole sinturnu al la budo de TEJO dum la kongreso.

foto de lito en hoteleto foto de duŝejo en hoteleto

Tendo

En la korto ekster la konstruaĵo oni havas eblecon starigi tendojn (kaj uzi la duŝejojn de la amasloĝejo). Atentu ke en la korto ne estas herbaĵo, sed malmola pavimo. Se vi ne havas aŭ ne povas porti propran tendon, kontaktu nin por ke ni kontrolu variantojn lui tendon.

Memzorge

La tuta urbo en viaj manoj — decidu mem viajn kondiĉojn kaj prezon! Je piedira distanco de la kongresejo troviĝas kelkaj 3– kaj 4–stelaj hoteloj, kaj la malnova urbo de Nazareto plenas je gastejoj, kiuj kutime lokiĝas en pitoreskaj antikvaj domoj, je vasta gamo de prezoj. La matenmanĝo estas plejofte jam inkluzivita en la kosto.