IJK 2013 en Nazareto, Israelo

Programo

"Dum la IJK povas okazi io ajn" — ne nur nokte, sed ankaŭ tage vi ne enuiĝos.

Kion ni preparas por vi?

Google-kalendaro de la programo: https://www.google.com/calendar/embed?showTitle=0&showTabs=0&showCalendars=0&mode=WEEK&height=1120&wkst=2&bgcolor=%23eeeeee&src=26vonli96botggvr2f08e57hso%40group.calendar.google.com&color=%236B3304&ctz=Asia%2FJerusalem&dates=20130819%2F20130826
[ Plena programtabulo de IJK ]

1. Peĉakuĉo (Pecha Kucha).     Peĉakuĉo estas japandevena vorto, kiun oni povas traduki kiel “bla-bla-bla” aŭ “senorda babilado”. Tamen en realo peĉakuĉoj tute ne estas nur sensencaj kunvenoj de babilemaj homoj.

Do kio estas peĉakuĉoj? Tio estas neoficialaj intelektaj eventoj, dum kiuj homoj prezentas iun temon per 20 bildoj, parolante nur 20 sekundojn pri ĉiu bildo – entute 6 minutojn 40 sekundojn por unu prezentado. Poste spektantoj havas 6 minutojn kaj 40 sekundojn por fari demandojn al la parolanto. Kaj post tio nova persono komencas prezenti sian temon.

La formo 20х20 permesas montri mallongajn, viglajn, atentokaptajn kaj helajn rakontojn, ĉar por sukcese sekvi la proponitan formaton, necesas elekti ĉion la plej interesan – la plej bonajn fotojn, la plej interesajn komentojn, la plej taŭgan manieron de sindeteno, la plej trafan humuron ktp. Oni povas prezenti ion ajn – novan projekton, unikan ideon, recepton de ŝatata kuko, rimedon kontraŭ dikiĝo, Fibonaĉi-nombrojn, sian sperton pri petveturado, infuzado de teo ktp ktp. Ne ekzistas limoj por libera flugo de fantazio! Pro tio peĉakuĉojn povas partopreni infano kaj plenkreskulo, specialisto kaj  nemetiisto, loĝanto de urbo kaj de vilaĝo, dommastrino kaj ĉefo de ora fabriko – unuvorte ĉiu, kiu volas en neoficiala etoso dividi sian sperton en io kun aliaj homoj, rakonti pri tio, kio emociigas lin/ŝin, trovi partnerojn (eble eĉ klientojn), samideanojn, kompreni ion por si mem kaj trejniĝi en publika parolado. Por spektantoj peĉakuĉoj estas ankoraŭ unu bona ebleco pligrandigi intelektan horizonton.

Reguloj de peĉakuĉo:

1.       Elektronika prezentado devas enhavi 20 lumbildojn.
2.       Ĉiu lumbildo aŭtomate ŝanĝiĝas post 20 sekundoj. Do oni rajtas paroli pri ĉiu lumbildo nur dum 20 sekundoj.
3.       La tuta tempo de la prezentado estas 6 minutoj 40 sekundoj.
4.       Komentoj al lumbildoj ne devas dubli la informon, prezentatan sur la lumbildo. La bildo kaj parolado devas esti sinergiaj.
5.       Post la prezentado spektantoj havas 6 minutojn kaj 40 sekundojn por fari demandojn.2. Mojosa ludejo.

Tian ludejon vi ankoraŭ ne vidis – paradizo por amantoj de tabulludoj. Speciala paĝo de ludejo kun priskriboj kaj fotoj de ludoj:

http://boardgamegeek.com/geeklist/155222/item/2578860#item25788603. Spertinterŝanĝo pri Esperanto-instruado.

Gvidantoj: Irina Goncharova kaj Julia Samsonova

    Parto unua: Instrui amuze kaj efike — Prezento de la E-kurso "FaRo"
    Parto dua: Kiel instruas vi? — Konversacia rondo

Dum, ŝajne, 15 jaroj Irina Goncharova gvidas la bazan rektmetodan E-kurson "Faru la Rondon!" (FaRo), kiun ŝi ellaboris mem kaj pri kiu ŝi ŝatus rakonti al instruemuloj kaj al ĉiuj interesiĝantoj. Klera variigos ŝian rakontadon, aldonante la impresojn pri sia sperto kiel lerninto kaj poste helpanto de la kurso.

Ni multe ĝojus, se troviĝus dezirantoj rakonti ankaŭ pri sia instrua sperto – kaj tion ni faros dum la Konversacia Rondo.

Kompreneble, ni kore invitas ĉiiujn, kiuj ankoraŭ neniam instruis Esperanton, sed ŝatus fari tion. Intercetere ni interŝanĝos la sperton pri varbado al la E-kursoj.4. Prelego pri lingvaj Festivaloj en Rusio.

Gvidantoj: Mirina (Irina Goncharova) kaj Klera (Julia Samsonova)

Estimataj kolegoj — esperantistoj kaj lingvemuloj,

sendube, vi multe aŭdis pri la Lingvaj Festivaloj, eble, kelkaj eĉ mem tiujn organizis aŭ partoprenis gaste. Baldaŭ al tiu ĉi iniciato de la sociaganto kaj elstara esperantisto Denis Keef estos 20 jaroj. Ĉi-jare oktobre en Rusio pasos la 18-a LF – kiu estas nur je unu jaro pli juna, ol la tuta festivala historio. Ni rakontos al vi pri la lingvafestivala movado en Rusio kaj speciale – pri la Moskva Lingva Festivalo, la plej impona, kleriga kaj Esperanta en nia lando.5. Moskva E-Asocio "MASI". Spertinterŝanĝo pri la E-aktivado de urbaj E-unuiĝoj. – prelego kaj konversacia rondo.

Gvidantoj: Mirina kaj Klera

Ekzistas diversaj opinioj, ĉu la epoko de esperanto-kluboj difinitive pasis aŭ ankoraŭ ne. Intertempe en Moskvo jam 18 jarojn agadas kaj ne intencas formorti la esperantista junulara kolektivo, regule kolektiĝanta pro la plej diversaj okazaĵoj. Kaj ni ŝatus rakonti pri tio – ne por iun mirigi, sed esperante inspiri la aŭskuskultantojn rakonti pri sia propra sperto, kiu povus esti tre utila ankaŭ por ni.6. Prelego pri la ĉina lingvo: strukturo kaj evoluo.

Preleganto: Gabrielo Corsetti

La ĉina lingvo estas vaste vidata kiel unu el la plej misteraj kaj malfacilaj lingvoj de la mondo. Mitoj kaj miskomprenoj pri la ĉina kaj ĝia strukturo abundas. Ĉu fakte la ĉina estas tiom malfacila? Ĉu vere ĝia alfabeto konsistas el desegnoj, kaj ne estas fonetika? Kiel oni skribas la Ĉinan per komputila klavaro? Ĉi tiujn kaj aliajn demandojn respondos ĉi tiu prelego de Gabrielo, kiu vivas en Ĉinio jam de kelkaj jaroj, kaj parolas la Ĉinan lingvon preskaŭ akcepteble.7. Komuna dancado de brazila danco — KVADRILO.

Kvadrilo estas brazila danco originita de eŭropaj salondancoj kiuj populariĝis inter la brazila elito dum la 19-a jarcento. La kamparanoj ekimitis la novajn dancojn de riĉuloj, sed iom post iom ŝanĝis ĝin laŭ iliaj tradicioj kaj enkondukis en la danco elementojn de ilia ĉiutaga vivo, kiel pluvo, formikoj, serpentoj, ktp. La kanzonoj ankaŭ ŝanĝiĝis, laŭ iliaj preferoj, kaj en Brazilo estas diversaj regionaj stiloj de kvadrilo, sed la plej populara estas la "kampara kvadrilo", tiu, kiun ni prezentos dum IJK.8. Globish: ĉu nova mondlingvo aŭ lingvistika mazoĥismo?

Preleganto: Julia Samsonova

Global + English = Globish. Jen estas la formulo de nova plena je kontraŭdiroj kaj duboj lingva projekto. Globish pretendas esti "artefarita plisimpligo de la angla", tamen laŭ ideologia fundamento, Globish estas tre proksima al la ideoj de Esperanto. Kiam mi legis la libron pri Globish, mi ĉiam ridis kaj diris al si: se forstreki de tiu ĉi libro la vorton "Globish" kaj anstataŭigi ĝin per "Esperanto", la libro iĝos plej moderna kaj plej trafa varbilo por Esperanto. Ĉe mia prelego pri Globish ni kune povos rerigardi ĉiujn konfuzaĵojn de Globish kaj provi ellerni la bazajn regulojn de ĝi.